Çok değil, birkaç gün önce Demirspor taraftarı Fatih Ünaldı’nın kongre üyeliği başvurusu; sosyal medyada, daha doğrusu bir taraftar platformunda yazdığı yazıdan ötürü reddedildi. Kendisine böyle bir bildirim yapıldı mı bilmiyoruz. Ancak gerekçe olsa olsa değişen Tüzük maddeleridir.

Tüzüğün 12. maddesine yeni fıkralar eklendi. Bu 12. madde üyelikten çıkarmayla ilgili. Bahsi geçen olayda bir üyelikten çıkarma değil, üyelik başvurusunun reddi söz konusu olsa da hem Tüzük ve kanunda üyelik başvurusunun kabulü/reddiyle ilgili konuyla alakalı madde olmadığından hem de evleviyet ilkesi gereği büyük olasılıkla gerekçe 12.maddeye eklenen yeni fıkralar.

Baştan belirtelim: Biz, taraftarın kongre üyesi olma girişimlerinin gündeme gelmesine bu şekilde “kılıf uydurarak” önlem alma amacında olanların farkındayız. Taraftar olarak, beraberiz. Şehrimizi, umudumuzu temsil eden kulübümüze üye olmamıza kimse engel olamaz. Mevzubahis üyeliğin reddi gerekçesi hepimize sunulabilir. Kulübüne üye olmaya çalışan taraftarın belli bir bilinç düzeyinin üstünde olduğu, ulaşabildiği bütün mecralarda çaba gösterdiği bilinmektedir. Sosyal platformlarda yazı yazan, eleştiride bulunan ve bir şeyleri değiştirmek için kulübüne üye olmak isteyen her taraftara bu değişik tüzük maddeleriyle gözdağı verilmek istenmiştir.

Medeni Kanunun derneklerle ilgili düzenleme içeren 67. Maddesi, “Tüzükte üyelerin çıkarılma sebepleri gösterilebilir. Tüzükte çıkarma sebepleri gösterilmişse, çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.” diyor. Bizim incelediğimiz olayda bir üyelikten çıkarma değil, üyeliğin reddi söz konusu. Ama üyelikten çıkarma için gerekçe olabilecek bir sebep pekâlâ üyelik başvurusunun reddi için de söz konusu olabilir. Keza değişen söz konusu Tüzük maddeleri de üyelik başvurusunun reddi için değil, üyelikten çıkarmayla ilgilidir. Hukuk düzeni bu gözdağını verenlerin yanında gibi görünüyor. Ama görünmeyen bir nokta var. Ne kadar keyfi şekilde Tüzük de değiştirseniz, üyelikten çıkarma maddelerini istismar edilebilir şekilde de ayarlasanız, Fatih Ünaldı’ya gerekçe sunduğunuz bu yazı, haklı(!) sebebinize dâhil değildir. Yazıda asılsız bir itham yoktur. Küfür ve hakaret yoktur.  Adaylık sürecinde yapılan usulsüzlükler, şaibeler dile getirilmiştir. “Haciz koyan, temlik koyan” ifadelerinin neresi karalamadır? Aksine, bunlar hukuki olarak doğruluğu gayet kanıtlanabilir ifadelerdir. Aday olmayacağını açıklayan insanların, takımın ligde kalması kesinleştikten sonra adaylığını açıklaması yazarın uydurduğu bir şey midir? Bunu dile getirmek mi genel ahlak çerçevesinden uzaktır, yoksa bunun dile getirilmesinden rahatsız olmak mı?

Tüzüğün, kulübün amaçlarını ifade eden Madde 5’te geçen “… Adana Demirsporluluk sevgisini yaymak, tabanı genişletmek, bilinçli taraftar yetiştirmek…” ifadeleri bize bu tarz bilgi verici yazıları yazma hakkını tanımaktadır. Kimsenin, keyfi uygulamalara açık bu tüzük maddelerinden ötürü kulübüne üye olma hakkı engellenemeyeceği gibi, taraftar bu gözdağına prim vermeyip Adana Demirspor’da söz sahibi olduğu zaman; bu tarz istismar edilebilirlikler söz konusu dahi olmayacaktır!

Değişen Tüzük Maddeleri Üzerine yazımızı da buradan okuyabilirsiniz:

Değişen Tüzük Maddeleri Üzerine

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here